Polityka prywatności

1. Wstęp

Niniejszy dokument (“Polityka Prywatności”) opisuje zasady przetwarzania danych osobowych przez administratora strony www.strzelnicapawlow.pl (“Strona”), którym jest STRZELNICA TAKTYCZNA PAWŁÓW sp. z o.o., o nr NIP: 9121933178, REGON: 388640026, z siedzibą przy ul. Poligonowej 1, 49-300 Pawłów (“Administrator”).

2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe, które są podawane przez Użytkowników w ramach korzystania ze Strony, a w szczególności: – dane osobowe podawane podczas rejestracji konta, – dane osobowe podawane w ramach korzystania z funkcjonalności Strony, – dane dotyczące aktywności Użytkowników na Stronie.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu: – realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Strony, – analizy aktywności Użytkowników na Stronie w celu jej optymalizacji, – realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora to: – konieczność przetwarzania do realizacji umowy (w przypadku gdy Użytkownik korzysta z usług Administratora), – konieczność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (w przypadku analizy aktywności Użytkowników na Stronie), – konieczność przetwarzania do spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Prawa Użytkowników

Użytkownik ma prawo do: – żądania dostępu do swoich danych osobowych, – żądania sprostowania swoich danych osobowych, – żądania usunięcia swoich danych osobowych, – żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, – przeniesienia swoich danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu. Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników. Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu. Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych. Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.

6. Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

7. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

8. Wymagania Serwisu

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

9. Zmiany w Polityce Cookie

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

10. Bezpieczeństwo danych

Administrator zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

11. Kontakt do Administratora

Wszelkie pytania, uwagi i prośby dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, należy kierować na adres: ul. Oławska 23h, 55-220 Jelcz-Laskowice lub na adres mailowy: recepcjaWszelkie pytania, uwagi i prośby dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, należy kierować na adres: ul. Oławska 23h, 55-220 Jelcz-Laskowice lub na adres mailowy: . Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje powyższą Politykę Prywatności. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje powyższą Politykę Prywatności