Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez STRZELNICA TAKTYCZNA PAWŁÓW Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Poligonowa 1, 49-300 Pawłów, nr NIP: 9121933178, REGON: 388640026, zwanego dalej “Sprzedawcą” .Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: recepcja@strzelnica-pawlow.pl lub pod numerem telefonu +48 607 543 503. Wszelkie nazwy, logo oraz znaki towarowe, które pojawiły się na stronie sklepu internetowego są własnością Sprzedawcy i nie mogą być używane bez jego zgody. Klienci mają prawo do korzystania ze sklepu internetowego, dokonywania zakupów i korzystania z kursów strzeleckich, zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

 

§ 2 Jak dokonać zakupu wybranej usługi

Zakup wybranej usługi rezerwacji odbywa się w kilku prostych krokach:

 1. Dodaj do koszyka wybraną usługę.
 2. Wybierz dogodny termin i godzinę realizacji.
 3. Podaj nam swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
 4. Jeżeli dokonujesz zakupu dla firmy zaznacz, że potrzebujesz faktury i podaj nam dane do jej wystawienia.
 5. Zaakceptuj nasz regulamin i politykę prywatności.
 6. Wybierz jedną z dostępnych metod płatności i opłać zamówienie.

Po przyjęciu przez Nas twojego zamówienia dostaniesz e-mailowe potwierdzenie zakupu oraz ewentualnie (jeżeli wybrano tę opcję) fakturę od naszego kontrahenta. Zarezerwuj termin realizacji przy pomocy naszego kalendarza. Najpóźniej 24h przed terminem realizacji usługi możesz dokonać zmiany terminu usługi. W tym celu skontaktuj się bezpośrednio z naszym kontrahentem (w godzinach pracy kontrahenta opublikowanych na jego stronie) w celu ustalenia dogodnego dla Ciebie terminu.

§ 3 Płatności i dostawa

Ceny wszystkich kursów strzeleckich są podane w PLN, są cenami całkowitymi i zawierają podatek VAT.
Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
Płatności za zamówione produkty i kursy można dokonać za pomocą:

W celu opłacenia złożonego zamówienia zostaniesz przekierowany do strony pośrednika płatności. Od chwili przekierowania, pośrednik płatności jest Administratorem Twoich danych osobowych. Po dokonaniu płatności otrzymasz e-mailowe potwierdzenie pomyślnej realizacji płatności bezpośrednio od pośrednika płatności.

W zależności od wybranej metody płatności, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Payu S.A., PayPal lub AutoPay W przypadku płatności dokonanej przez bramkę płatności Paynow, podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest AutoPay S.A.. Od chwili przekierowania na stronę pośrednika płatności, to pośrednik płatności staje się Administratorem Twoich danych osobowych.

§ 4 Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

 1. Jeżeli kupiłeś za pośrednictwem aplikacji usługę jako konsument, przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia zakupu. W takim wypadku zwrócimy Ci cenę sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas zgłoszenia. W celu odstąpienia od umowy skontaktuj się z nami pisemnie lub e-mailem na adresy wskazane na początku Regulaminu. W celu odstąpienia od umowy możesz skorzystać z udostępnionego przez nas wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Dokonamy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyłeś przy składaniu zamówienia, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 3. Z przyczyn organizacyjnych prosimy, abyś w miarę możliwości poinformował nas o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy najpóźniej na 24 godziny przed terminem realizacji usługi.
 4. Z uwagi na charakter oferowanych usług, sprzedawane za pośrednictwem naszego portalu usługi, pakiety usług i vouchery nie mogą zostać zwrócone po ich zrealizowaniu w wybranym przez Ciebie terminie. Wynika to z art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta zgodnie z którym, po wykonaniu usługi nie będzie przysługiwało ci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Zachowasz natomiast prawo do pisemnej reklamacji.
 5. Pamiętaj, że prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje wyłącznie konsumentom. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, a zakup w naszej aplikacji miał związek z prowadzoną przez Ciebie działalnością nie będzie przysługiwało Ci prawo odstąpienia od umowy.

Sprzedawca prosi o wysłanie formularza na adres: Kobe Beef Sp.z o.o. ul. Oławska 23h/1, 55-220 Jelcz-Laskowice lub na adres mailowy: recepcja@strzelnica-pawlow.pl niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

§ 5 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w §1 Regulaminu.
  Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Oławska 23h, 55-220 Jelcz-Laskowice.

§ 6 Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

Kupującemu przysługuje prawo żądania:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 O czym należy wiedzieć przed zakupem

 1. Czas realizacji Twojego zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 2. Przed zakupem zapoznaj się ze szczegółami wybranej usługi oraz Regulaminem korzystania z usług wybranego przez Ciebie Usługodawcy. Korzystanie z niektórych z oferowanych przez nas usług może być uzależnione od takich kryteriów jak np. osiągnięcie określonego wieku czy zachowanie trzeźwości. Koniecznie sprawdź, czy spełniasz je wszystkie.
 3. Jeżeli został Ci przyznany kod rabatowy, pamiętaj aby w trakcie składania zamówienia wpisać jego treść w odpowiednie pole w celu uzyskania rabatu. Przyznany kod rabatowy może zawierać ograniczenia czasowe lub kwotowe. Przed użyciem zapoznaj się dokładnie z jego treścią.
 4. Przy zakupie podaj nam prawdziwe dane, w szczególności imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.
 5. Pamiętaj, że oferowane przez nas usługi nie są przeznaczone do profesjonalnego handlu.
 6. Zakazane jest powielanie zakupionych pakietów usług lub voucherów prezentowych.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do wyeliminowania z obrotu voucherów prezentowych lub pakietów usług które zostały wytworzone w sposób sprzeczny z Regulaminem lub prawem.
 8. Przeglądając zawartość serwisu zawsze jesteś informowany o cenach poszczególnych usług. Obowiązują Cię ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Wszystkie podawane przez nas ceny są cenami brutto zawierającymi należną stawkę podatku VAT.
 9. Podczas składania zamówienia masz możliwość dołączenia do naszego newslettera.

§ 8 Ochrona danych osobowych

Wszelkie informacje na temat ochrony danych osobowych są zawarte na naszej stronie Polityki Prywatności.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie obowiązują od momentu ich publikacji na stronie sklepu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy polskiego prawa. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2023.

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Adresat:
Colt
adres: ul. Sowińskiego 48/3, 91-486 Łódź
e-mail: coltwroc@gmail.com

Niniejszym informuję o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi ____________________________________________________________________ z dnia ___________,
zawartej przez __________________________ (imię i nazwisko),
o następującym numerze zamówienia _____________________________.

Zwrotu środków proszę dokonać:

⬜ przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyłem przy składaniu zamówienia
⬜ na następujący numer rachunku bankowego: ______________________________________________________________________________

______________________________
(podpis)